Data: 2021-03-09

Dėl 2021-ųjų metų visuotinio susirinkimo organizavimo

2021-03-05 dieną gautas atsakymas iš VĮ REGISTRŲ CENTRAS „Dėl bendrijų rinkiminių susirinkimų organizavimo pandemijos metu“. Remiantis šiuo išaiškinimu 2021-ųjų metų visuotinis susirinkimas bus organizuojamas 2021-03-31 dieną pareiškiant nuomonę išankstinio balsavimo biuleteniais. VĮ „Registrų centras“ išaiškinimas

2021-03-17 dieną paskelbsime susirinkimo dokumentus, o klausimai susirinkimo tema laukiami el.paštu didiejileliai@gmail.com .

”Bendrijų įstatymo 11 straipsnio 4 dalis nustato, kad bendrijos nariai bendrijos įstatuose nustatyta tvarka gali iš anksto raštu pareikšti savo nuomonę dėl susirinkime svarstomų klausimų; iš anksto raštu pareiškę nuomonę bendrijos nariai yra laikomi dalyvaujančiais visuotiniame susirinkime, registruojami visuotinio susirinkimo dalyvių sąraše ir jų balsai įskaitomi į balsavimo rezultatus.”

 


Atgal į: Naujienos