Informacija naujakuriams

Informuojame, kad Gyvenamųjų namų savininkų bendrija “Didieji Leliai” visuotinio ataskaitinio bendrijos narių ir kitų savininkų susirinkimo, įvykusio 2019-06-14 d. protokolo Nr.02/19, sprendimu yra priėmusi nutarimą dėl draudimo dalinti ar sujungti esamus sklypus, bei leidimo bendrijos teritorijoje statyti tik vienbučius gyvenamuosius namus.

NUTARTA: Nustatyti, kad vadovaujantis Techninio projekto ”139 gyv.namai Lelių kaime, Sendvario sen., Klaipėdos raj. vandentiekio, fek.kanalizacijos, lietaus kan. tinklai ir įrengimai” Nr.TP-0507-VN sprendimais, vienam sklypui priklauso vienas vandentiekio, buitinių bei lietaus nuotekų tinklų įvadas ir pagal esamą faktinį infrastruktūros pajėgumą viename sklype gali būti statomas ir prijungiamas tik VIENAS VIENBUTIS GYVENAMASIS NAMAS.


Įsigydami nekilnojamąjį turtą bendrijoje įsitikinkite ar pardavėjas pateikė Notarui pažymą dėl skolų nebuvimo.

Su sklypu privalomos įsigyti INFRASTRUKTŪROS SĄRAŠAS

BENDRIJOS MOKESČIAI nuo 2020-07-01 d.


DIDIEJI LELIAI privatumo pranešimas dėl asmens duomenų

KONTAKTINIŲ DUOMENŲ PATVIRTINIMAS (PDF)

KONTAKTINIŲ DUOMENŲ PATVIRTINIMAS (WORD)

PRAŠYMAS ĮSTOTI Į BENDRIJĄ


Statybos darbų pradžios ir pabaigos laikas Klaipėdos rajono gyvenamosiose patalpose ir gyvenamosiose teritorijose :

    • darbo dienomis nuo 08.00 val. iki 19.00 val.,
    • šeštadieniais nuo 10.00 val. iki 19.00 val.,
    • sekmadieniais ir švenčių dienomis – statybos darbai Klaipėdos rajono gyvenamosiose patalpose ir gyvenamosiose teritorijose draudžiami.

DĖL STATYBOS DARBŲ PRADŽIOS IR PABAIGOS LAIKO NUSTATYMO_2017-03-13

TRIUKŠMO PREVENCIJOS KLAIPĖDOS RAJONO VIEŠOSIOSE VIETOSE TAISYKLĖS 2020-08-20

Mes randamės