Data: 2021-03-25

PRANEŠIMAS

Informuojame, kad gautas Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Apskaitos ir mokesčių kontrolės departamento sprendimas dėl patikrinimo akto tvirtinimo Nr. AS-96, 2021-03-18 d., kuriuo bendrijai už be leidimo išgautą gamtos išteklių (vandens) kiekį 2017-2019 metais taikomas didesnis mokesčio tarifas, kuris apskaičiuojamas įstatymo nustatytus tarifus už išgaunamus išteklius dauginant iš koeficiento 10. Bendra mokesčio didesniu tarifu suma 85336,00 eurai.

AAD prie AM apskaitos ir mokesčių kontrolės departamento sprendimas dėl patikrinimo akto tvirtinimo

 Bendrijai paskaičiuota mokėtina mokesčio didesniu tarifu suma bus skundžiama nustatyta tvarka, kadangi sumažinti paskaičiuotą mokestį gali tik teismas, nes Aplinkos apsaugos departamentui įstatymas nesuteikia tokios teisės. Pagal esamą teismų praktiką skundai dažniausiai tenkinami ir mokesčiai padidintu tarifu sumažinami. Atsižvelgiant į tai, kad ši problema palietė labai daug įmonių ir bendrijų visoje Lietuvoje, Seime yra pateiktos atitinkamo įstatymo pataisos, leidžiančios palengvinti ar net iš vis atleisti įmones ir bendrijas nuo baudinės mokestinės naštos.

GĖLO POŽEMINIO VANDENS GAVYBOS GRĘŽINIŲ ĮTEISINIMO LAIKINASIS ĮSTATYMAS

MOKESČIO UŽ VALSTYBINIUS GAMTOS IŠTEKLIUS ĮSTATYMO NR. I-1163 6 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

Informacija apie GNSB „DIDIEJI LELIAI“ veiksmus ir aplinkosauginius patikrinimus, susijusius su šiuo klausimu

2006-05-03 UAB „Kauno hidrogeologija“ vykdytas „Artezinio gręžinio projektas“ (2-jų kvartalo gręžinių).

2006-08-10/11 Gręžiniai įregistruoti žemės gelmių registre Lietuvos Geologijos Tarnyboje (LGT) D.Trumpos vardu.

2007-04-03 Kvartalo infrastruktūros I-as etapas (įsk. gręžinius) komisijos pripažintas tinkamu naudoti.

2014-07-01 įsigaliojo Žemės gelmių įstatymo 12 straipsnio 1 dalies pakeitimai, nustatantys, kad žemės gelmių išteklius ir ertmes, išskyrus žemės gelmių šiluminę energiją, tradicinius ir išsklaidytuosius angliavandenilius, gali naudoti juridiniai ir fiziniai asmenys ir šių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartis, gavę Lietuvos geologijos tarnybos išduotą leidimą ir sudarę su ja išteklių ar ertmių naudojimo sutartį.

2015-09-16 Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento, Klaipėdos rajono agentūros patikrinimas. Nustatytas trūkumas dėl taršos leidimo, nurodyta teikti ataskaitas apie naudojamą vandenį ir nuotekas. Pastabų dėl vandens leidimo neturėjimo nepareikšta. Naudojamo vandens ir išleidžiamų nuotekų ataskaitos teikiamos kasmet.

2015-11-01 Privaloma mokėti už vandens išteklius, jei iš vandenvietės išgaunama daugiau kaip 10 m3/parą. Bendrija atitiko šį reikalavimą, nes išgaunamo vandens kiekis buvo didesnis už nurodytą.

2018-04-24 išrinktas naujas bendrijos pirmininkas.

2018-06-04 Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento, Klaipėdos rajono agentūros patikrinimas.  Tikrinimo išvada: aplinkosauginių pažeidimų nenustatyta. Pastabų dėl vandens leidimo neturėjimo nepareikšta.

2019-08-19 Bendrijos pirmininko inicijuotas vidinis GNSB „Didieji Leliai“ tyrimas dėl galimai nesumokėto išteklių mokesčio.

2019-10-04 Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos Ministerijos Klaipėdos valdybos Klaipėdos rajono aplinkos apsaugos inspekcijos patikrinimas. Nustatyta išleidžiamų nuotekų tarša viršijanti normas.

2019-10-10 Pradėtos GNSB „Didieji Leliai“ pirkimo procedūros vandens išteklių naudojimo leidimui gauti.

2019-11-04 Įvykdyta 1-a kainų apklausa vandenvietės aprobavimo darbų pirkimui.

2019-11-06 Priimtas bendrijos valdybos sprendimas sumokėti išteklių mokestį 9985,00 eurus už periodą nuo 2015-11-01 d., bei sudaryti sutartį su vandenvietės aprobavimo darbus (Vandens leidimui LGT gauti) atliksiančia įmone.

2019-12-30 Baigta 2-a kainų apklausa vandenvietės aprobavimo darbų pirkimui.

2019-12-30 Bendrijos valdybos sprendimas pasirašyti sutartį su UAB „Vilniaus hidrogeologija“ vandenvietės aprobavimo darbų atlikimui.

2020-03-02 Pateiktas prašymas LGT perregistruoti gręžinius GNSB „Didieji Leliai“ vardu (buvo D.Trumpos vardu).

2020-04-06 LGT gręžiniai perregistruoti GNSB „Didieji Leliai“ vardu.

2020-05-20 Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos Ministerijos Klaipėdos valdybos Klaipėdos rajono aplinkos apsaugos inspekcijos patikrinimas. Nenustatyta taršos viršijančios normas.

2020-06-04 Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos Ministerijos Klaipėdos valdybos Klaipėdos rajono aplinkos apsaugos inspekcijos pranešimas apie planinį patikrinimą .

2020-06-10 Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos Ministerijos Klaipėdos valdybos Klaipėdos rajono aplinkos apsaugos inspekcijos patikrinimo aktas. Tarša nenustatyta, nustatytas vandens tiekimas neturint LGT išduoto vandens leidimo. Pateiktas bendrijos rašytinis atsakymas.

2020-06-29 LGT išduotas LEIDIMAS NAUDOTI ŽEMĖS GELMIŲ IŠTEKLIUS (IŠSKYRUS ANGLIAVANDENILIUS) IR ERTMES (VANDENS NAUDOJIMO LEIDIMAS).

2021-01-15 Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Apskaitos ir mokesčių kontrolės departamento, Klaipėdos apskaitos ir mokesčių kontrolės skyriaus patikrinimo aktas. Nustatytas trūkumas dėl vandens naudojimo be leidimo 2017-2019 metais bei klaidingą mokesčio už aplinkos teršimą deklaravimą.

2021-02-22 Pateiktos GNSB “Didieji Leliai” RAŠYTINĖS PASTABOS dėl Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Apskaitos ir mokesčių kontrolės departamento Klaipėdos apskaitos ir mokesčių kontrolės skyriaus 2021-01-15 patikrinimo akto.

2021-03-18 Gautas Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos apskaitos ir mokesčių kontrolės departamento sprendimas dėl patikrinimo akto tvirtinimo. Bendrijai paskaičiuota 85.336,00 eurų mokėtina mokesčio didesniu tarifu suma.

2021-04-16 Bendrijai paskaičiuota mokėtina mokesčio didesniu tarifu suma nustatyta tvarka bus skundžiama Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

___________________________________________


Atgal į: Naujienos