Data: 2020-03-17

Dėl visuotinio 2020 metų susirinkimo

Bendrijos įstatuose numatyta, kad Visuotinis susirinkimas turi būti šaukiamas kasmet ne vėliau kaip per 3 mėnesius pasibaigus finansiniams metams. Šių metų kovo 10 dienos bendrijos valdybos posėdyje buvo nuspręsta sušaukti visuotinį bendrijos narių ir kitų savininkų susirinkimą 2020 metų kovo 26 dieną, tačiau, atsižvelgiant į susidariusią situaciją dėl karantino paskelbimo šalyje, susirinkimas atidedamas vėlesniam laikui, apie kurį bus atskirai pranešta bendrijos įstatuose numatyta tvarka.

Pridetas Failas PDF


Atgal į: Naujienos